Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

FAKTA KESELAMATAN JALAN RAYA

×Maklumat dalam halaman ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris sahaja untuk mengekalkan maksud asal. Sekiranya ia diterjemah ke Bahasa Malaysia, maksudnya mungkin berbeza dan lari dari maksud asal