Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research

Kajian

Pengguna Jalan Raya Selamat

No Tajuk Kajian Tindakan
1 Travel Survey During Festive (Season Chinese New Year 2011) Lihat
2 Origin Destination Study During Chinese New Year 2011 Lihat
3 Evaluation of OPS Bersepadu Hari Raya 2010: Speed Change Analysis Lihat
4 Keberkesanan pemakaian High Visibility Vest (HVV) di kalangan penunggang motosikal dapat meningkatkan kebolelihatan mereka oleh pengguna jalan lain Lihat
5 Keberkesanan Pelaksanaan Ops Bersepadu semasa Musim Perayaan 2014: Kajian Persepsi di kalangan Pemandu dan Penunggang Motosikal Lihat
6 Kajian Kes Sikap Pemandu Di Kalangan Mangsa Dan Bukan Mangsa Kemalangan Jalan Raya Lihat
7 Penilaian OPS Selamat Hari Raya 2014 berhubung dengan analisis perubahan kelajuan Lihat
8 Kesan Keselamatan dari Pengoptimuman Lampu Isyarat bagi Perlanggaran Lampu Merah dan Potensi Konflik di Persimpangan Berlampu Isyarat Lihat
9 Kajian & Analisa Pencegahan Kecederaan akibat Kemalangan Jalan Raya (R-TRIPS) Lihat
10 Pembangunan Garis Panduan Pejalan Kaki Di luar Kawasan Sekolah Melalui Penilaian Kemudahan Pejalan Kaki di Sekolah-sekolah di Malaysia Lihat
11 Kajian Pemerhatian Kelajuan dan Kelakuan Penunggang Motosikal di Sepanjang Jalan di Malaysia Lihat
12 Penyelidikan Eksploratori Memandu / Menunggang secara Agresif di Malaysia: Korelasi dan Pengagihan Lihat
13 Pemandu dan Penunggang Muda di Malaysia: Kajian Faktor Risiko dan Faedah Program Pendidikan/Latihan Lihat
14 Pengukuran Kesan Sampingan Simulator di Malaysia Lihat
15 Pembangunan Kedua Kereta Berinstrumen: Penambahbaikan Kereta Berinstrumen, EIVe Lihat
16 Keberkesanan Program Advokasi Bagi Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) di Malaysia Lihat
17 Pematuhan Pemakaian Topi Keledar dikalangan Penunggang dan Pembonceng Motosikal di Malaysia - Kajian peringkat Kebangsaan Lihat
18 Kajian Awal bagi Kajian Semula Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya: Tujuh Tahun Selepas Pelaksanaan Kebangsaan Lihat
19 Sikap Pemakaian Topi Keledar Motosikal di Malaysia: Pengaplikasian Model 'Health Believe' Lihat
20 Nilai Kematian dan Kecederaan akibat Kemalangan Jalan Raya bagi Pemandu Kereta di Malaysia Lihat
21 Menilai Prestasi Topi Keledar dan Kecederaan Kepala dalam Kemalangan Motosikal Lihat
22 Kajian Mendalam Segera Berhubung Kemalangan Melibatkan Motosikal Lihat
23 Kajian Masalah DUI untuk Kemalangan Jalan Raya Lihat
24 Kajian Keberkesanan Peningkatan Program Penguatkuasaan OPS Bersepadu Pemakaian Talipinggang Keledar Bagi Kenderaan Penumpang untuk Kawasan-kawasan Terpilih Di Malaysia Lihat
25 Kesan Umur Tayar, Penanda Kelulusan & Pendedahan Cuaca terhadap Prestasi Keselamatan Tayar Selepas-Jualan untuk Kenderaan Penumpang Lihat
26 Kemalangan Motosikal Pada Waktu Siang Hari di Malaysia Lihat
27 Model Risiko Jalan Raya di Jalan Putrajaya Lihat
28 Keberkesanan Ops Bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2011 (Analisis Isipadu Trafik) Lihat
29 Perbandingan Tingkah Laku Memotong Kenderaan Lain Semasa Musim Perayaan dan Bukan Musim Perayaan Lihat
30 Keberkesanan Ops Bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2011 (Analisis Perubahan Halaju) Lihat
31 Keberkesanan Ops Bersepadu Tahun Baru Cina 2011 (Analisis Melanggar Lampu Isyarat Merah Di Persimpangan) Lihat
32 Kajian Perjalanan Ketika Musim Perayaan (Tahun Baru Cina 2011) Lihat
33 Penerimaan dan Kesan Iklan Televisyen Kempen Keselamatan Jalan Raya Terhadap Penunggang Motosikal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mengikut Teori Penghakiman Sosial Lihat
34 Effectiveness of Ops Hari Raya 2011 on Helmet Use of Malaysian Motorcyclists: A Case Study in Selective Districts in Selangor Lihat
35 Kajian Pemanduan Agresif di Malaysia: Korelasi dan Taburan Lihat
36 Persepsi untuk Ditangkap Sekiranya Melakukan Kesalahan Trafik: Dari Perspektif Pengguna Jalan Raya dan Pemandu Bas Ekspres Lihat
37 Ciri-Ciri Kemalangan Maut antara Penunggang-Penunggang Motosikal Lihat
38 Pencegahan dari Memandu Semasa Mengantuk: Amalan Sebenar dan Amalan yang Disyorkan Lihat
39 Kajian Keberkesanan Ops Hari Raya Aidilfitri 2011 Terhadap Pemakaian Tali Pinggang Keledar Keselamatan Di Kalangan Penumpang Kenderaan Di Kawasan Terpilih Di Malaysia Lihat
40 Penunggang dan Pembonceng Muda Lihat
41 Pendedahan Pemanduan Penduduk Tempatan di Sabak Bernam: Ciri-ciri Demografik Lihat
42 Pendedahan dan Risiko Ketika Perjalanan yang Berkaitan dengan Pekerjaan : Kajian Kes Antara Pencarum PERKESO Lihat
43 Penilaian Keberkesanan OPS Bersepadu Tahun Baru Cina 2012: Analisis Perubahan Kelajuan Lihat
44 Kajian Terhadap Risiko dan Pendedahan Aktiviti Penunggang Motosikal Lihat
45 Tingkahlaku Memotong yang Tidak Dibenarkan Ketika OPS CNY 2012 Lihat
46 Mengukur Perhatian dan Prestasi dalam Persekitaran Trafik Jalan Sebenar Menggunakan Kaedah “Detection Response Task (DRT)” Lihat
47 Program Komuniti Pemakaian Topi Keledar Lihat
48 Kajian Persepsi Ditangkap Sekiranya Melakukan Kesalahan Trafik di Kalangan Pengguna Jalan Raya Lihat
49 Penggunaan “Child Restraint System” di Kalangan Kanak-Kanak Berumur 0 - 6 Tahun di Sekitar Mukim Kajang, Selangor Lihat
50 Model Risiko Kemalangan Jalan Raya di Jaringan Putrajaya Lihat
51 Menilai Prestasi Topi Keledar dan Kecederaan Kepala dalam Kemalangan Motosikal Lihat
52 Kajian Keberkesanan Kamera Lampu Isyarat dalam Mengurangkan Perlanggaran Lampu Merah di Malaysia Lihat
53 Sistem Penguatkuasaan Had Kelajuan Automatik (AES) Lihat
54 Pemakaian Tali Pinggang Keledar di Kalangan Penumpang Kenderaan yang Terlibat dalam Kemalangan Maut di Malaysia Lihat
55 Kajian MIROS-PDRM Berkenaan Kemalangan Maut Motosikal Sepanjang OPS Selamat 1/2012 Lihat
56 Penggunaan Tali Pinggang Keselamatan di Kalangan Warga Kerja Putrajaya Lihat
57 Mengkaji Kualiti Tidur dan Tingkah Laku Memandu Pemandu serta Hubung Kaitnya dengan Penglibatan dalam Perlanggaran di Kalangan Satu Populasi Pemandu Lori Lihat
58 Kajian Risiko Bas Berbanding Kenderaan Persendirian Lihat
59 Penilaian Ops Bersepadu Hari Raya 2013: Analisa Perubahan Kelajuan Lihat
60 Ciri-ciri Kemalangan Maut Melibatkan Motosikal dengan Motosikal Lihat
61 Risiko Pengguna Jalan Raya Di Sekitar Lembah Klang Lihat
62 Faktor-faktor Kritikal yang Berkait dengan Kematian Pejalan Kaki Disebabkan Kemalangan Jalan Raya Lihat
63 Ciri-ciri Pembonceng Motosikal Bawah Umur di Selangor Lihat
64 Keberkesanan Ops Bersepadu Tahun Baru Cina 2013 – Kajian Pelanggaran Lampu Merah Lihat
65 Keberkesanan Ops Bersepadu Hari Raya 2013 – Kajian Pelanggaran Lampu Merah Lihat
66 Kajian Perintis Pemanduan Agresif di Malaysia: Korelasi dan Taburan, Menggunakan Alat Simulasi Pemanduan (MADS-DS) Lihat
67 Kajian Perintis Pemanduan Secara Agresif di Malaysia: Korelasi dan Taburan Lihat
68 Kajian Retrospektif Terhadap Kemalangan Kenderaan Tunggal di Kawasan Bandar dan Luar Bandar Lihat
69 Kajian Persepsi Ditangkap di Kalangan Pemandu Kereta dan Penunggang Motosikal Lihat
70 Laporan Kendiri Tingkah Laku Menunggang Motosikal Di Kalangan Penunggang Melayu Di Lembah Klang Lihat
71 Model Risiko Kemalangan Jalan Raya di Jaringan Putrajaya Lihat
72 Ops Bersepadu Hari Raya 2013: Penggunaan Sistem Keselamatan Kanak-Kanak Di Kalangan Kanak- Kanak Berumur 0–7 Tahun Semasa Berada Di Dalam Kenderaan Lihat
73 Keberkesanan Ops Bersepadu Hari Raya 2013 Ke Atas Penggunaan Topi Keledar Penunggang Motosikal Malaysia: Satu Kajian Kes Di Daerah Terpilih Di Selangor Lihat
74 Kesan Tidur dan Pemanduan yang Sama dan Membosankan di Dalam Simulasi Pemanduan Lihat
75 Pematuhan Terhadap Pemakaian Tali Pinggang Keledar Di Kalangan Penumpang Dan Pemandu Kenderaan di Lokasi Terpilih Sekitar Semenanjung Malaysia Semasa Ops Bersepadu Hari Raya 2013 Lihat
76 Tabiat penunggangan berisiko oleh penunggang motosikal di Malaysia: Satu kajian kes di Lembah Kelang, Selangor Lihat
77 Kajian Ke Atas Kemalangan Motosikal yang Melibatkan Kematian dan Kecederaan Serius Semasa Ops Bersepadu Hari Raya 2013 Lihat
78 Keberkesanan OPS Bersepadu Tahun Baru Cina 2013: Pematuhan Pemakaian Tali Pinggang Keledar Di Kalangan Pemandu Dan Penumpang Kenderaan Di Malaysia Lihat
79 Kajian Kualiti Tidur dan Tabiat Pemandu Lihat
80 Penilaian Terhadap Ketersediaan Dan Kebolehcapaian Tali Pinggang Keledar Belakang Di Malaysia Lihat
81 Program Berteraskan Komuniti: Topi Keledar Keselamatan Lihat
82 Penilaian Tingkah Laku Pemanduan Melalui Kereta Berinstrumen Lihat
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#