Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research

Kajian

Pengurusan Keselamatan Jalan Raya

No Tajuk Kajian Tindakan
1 Penilaian Keberkesanan Program Penguatkuasaan untuk Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) di Malaysia Lihat
2 Kajian Persepsi Struktur Kadar Yuran Baharu Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) bagi Perkhidmatan Pembelajaran dan Latihan Pemanduan Lihat
3 Kos Kerosakan Harta Benda Akibat Kemalangan Jalan Raya Lihat
4 Penilaian Nyawa Statistik Kemalangan Jalan Raya Di Kalangan Pemandu Kereta Dan Penunggang Motorsikal Di Malaysia 2015 Lihat
5 Anggaran Kilometer Kenderaan Bergerak (VKT) bagi Tahun 2013 dari Pengeluar Kereta Lihat
6 Tinjauan Prestasi Keselamatan Jalan Raya Malaysia Lihat
7 Kajian Singkatan Skala Kecederaan (AIS) bagi Tuntutan Kecederaan Badan Pihak Ketiga (TPBI) Lihat
8 Pembangunan Buku Panduan Trafik & Audit Keselamatan Jalan Raya secara Elektronik (e- METRA) Lihat
9 Keberkesanan Implementasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di Sekolah Menengah: Penilaian Input Menggunakan Model Konteks, Input, Proses dan Produk (CIPP) Lihat
10 Bantuan Kecemasan untuk Trauma Kemalangan Jalan Raya Lihat
11 Kebolehlaksanaan Pemeriksaan Perubatan Apnoea Tidur di Kalangan Pemandu Bas Perdagangan di Malaysia dengan Menggunakan Polysomnography Mudah Alih Lihat
12 Penilaian Keberkesanan Kursus Latihan Guru Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Tingkatan Satu, 2011 Lihat
13 Pengukuran Mabuk Simulator di Malaysia Lihat
14 Projek Motosikal Berinstrumentasi MIROS Lihat
15 Evaluation on Economic Loss Due to Road Accidents Lihat
16 Rekaan dan Pembangunan Sistem Analisa dan Pangkalan Data Kemalangan MROADS Lihat
17 Pembangunan Sistem Pusat bagi Kajian Kemalangan, Keselamatan & Risiko Lihat
18 Pembangunan Kaedah Baru bagi Meramal Kemalangan Jalan Raya di Malaysia Lihat
19 Masa Perjalanan Pilihan dan Laluan Pilihan untuk Perjalanan Jauh Sempena OPS Tahun Baru Cina 2012 Lihat
20 Keberkesanan Aktiviti Penguatkuasaan Terhadap Penggunaan Topi Keledar di Kalangan Penunggang dan Pembonceng Motosikal di Malaysia: Satu Kajian di Lokasi Terpilih di Selangor Lihat
21 Keberkesanan Perlaksanaan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di Sekolah Menengah: Penilaian Konteks Berdasarkan Model Context, Input, Process dan Product (CIPP) Lihat
22 Pembangunan Mini Kabin Simulator Pemanduan (CabinDS) Lihat
23 OSA di Kalangan Pemandu Bas Komersial di Malaysia pada Kolokium Kesihatan Awam Kebangsaan Ke-16 Lihat
24 Simulator Pemanduan Mini, MIROS Lihat
25 Kesan Maklumat Keselamatan Jalan Raya Terhadap Pengguna Jalan Raya Sempena Tahun Baru Cina 2012 Lihat
26 Keberkesanan Perlaksanaan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya di Sekolah Menengah: Penilaian Input Berdasarkan Model KIPP Lihat
27 Pengukuran Mabuk Simulator di Malaysia Lihat
28 Pembinaan Simulator Pemanduan Mudah Alih Lihat
29 Penilaian Keberkesanan OPS Bersepadu Sempena Tahun Baru Cina 2012 Terhadap Pemakaian Tali Pinggang Keledar di Kawasan Terpilih di Malaysia Lihat
30 Tahap Keselamatan Bas Ekspres dari Perspektif Penumpang Lihat
31 Penilaian Penggunaan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai Terminal Bas Ekspres Sementara Hari Raya Aidilfitri 2008 Lihat
32 Kajian Mengenalpasti Kumpulan Berisiko Tinggi Menghadapi Obstructive Sleep Apnoea (OSA) di Kalangan Pemandu Lori Lihat
33 Kajian Keberkesanan Pengharaman Operasi Bas Ekspres Waktu Awal Pagi Lihat
34 Kajian Keletihan di Kalangan Pemandu Lori, Faktor-Faktor Penyumbang dan Kesannya ke atas Neuropsikologi Lihat
35 Kajian Kilometer Perjalanan Kenderaan (VKT) Untuk Kenderaan Barangan: Kajian Rintis Di PUSPAKOM Lihat
36 Pembangunan Simulator Pemanduan MIROS (M-DeDS) Lihat
37 Kaji Selidik Perjalanan Semasa Musim Perayaan (Tahun Baru Cina 2013) Lihat
38 Penilaian Keberkesanan Sistem Penguatkuasaan Automatik Ke Atas Pematuhan Kepada Had Laju Lihat
39 Keberkesanan Ops Bersepadu Hari Raya Aidilfitri 2013 – Kematian dan Kemalangan Disebabkan Isipadu Kadar/Volum Trafik Lihat
40 Menghubungkan Data Kemalangan Hospital Dan Polis Lihat
41 Keberkesanan Ops Bersepadu semasa Musim-musim Perayaan: Kajian Persepsi Pengguna-pengguna Jalan Raya dan Pemandu-pemandu Ba Lihat
42 Penilaian Prestasi Pemandu Teksi Menggunakan Kenderaan Berinstrumentasi MIROS untuk Anugerah Pengangkutan Awam Darat SPAD 2013 Lihat
43 Kos Kerosakan Berikutan Kemalangan Jalan Raya Di Malaysia Lihat
44 Mutu Kehidupan dan Corak Kembali ke Tempat Kerja Mangsa Kemalangan Jalan Raya di Kawasan Bandar Lihat
45 Pembangunan Cara Penilaian bagi Menentukan Kepatuhan Pengendali Bas Penumpang Terhadap SHE COP Lihat
46 Pembangunan Sistem Pemarkahan untuk Sekolah sekolah Memandu di Malaysia Lihat
47 Penambahbaikan Sistem Kenderaan BerInstrumen (ICSE) Lihat
48 Penilaian Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) Baharu Di Melaka Dan Negeri Sembilan: Kajian Baseline Lihat
49 Penilaian Amalan SHE COP oleh Pengendali-pengendali Bas Ekspres Lihat
50 Penilaian Beberapa Elemen Amalan SHE COP oleh Pengusaha dan Pemandu Bas Ekspres – Satu Kajian Perbandingan Lihat
51 Pembangunan Kereta Berinstrumen Kedua: Peningkatan Kenderaan Berinstrumen (EIVE) Lihat
52 Keberkesanan Pendedahan Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Terhadap Pelajar Tingkatan Satu: Penilaian Konteks Lihat
53 Kajian Kebolehlaksanaan Amber Position Light (APL) Untuk Motosikal Sebagai Penambahan Kepada Penggunaan Lampu Pada Waktu Siang Lihat
54 Ops Bersepadu Tahun Baru Cina 2007 Lihat
55 Ops Bersepadu Hari Raya 2007 Lihat
56 Kod Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran untuk Sektor Pengangkutan (SHE) Lihat
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#