Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

STRUKTUR ORGANISASI

    CARTA ORGANISASI    
    INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA (MIROS)    
                                                 
                      LEMBAGA PENGARAH                    
                                         
                                                 
                                                 
                    PEJABAT KETUA PENGARAH                  
                                     
                                                 
                                                 
Biro Perancangan Strategik, Integriti dan Diplomatik (SPID)   Unit Korporat dan Pengurusan Ilmu (CKM)             Unit Pengurusan Penyelidikan dan Pengkomersialan (RMC)   Unit Pengoperasian dan Pengurusan Data Kemalangan (CRADOM)
               
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
    PUSAT PENYELIDIKAN                                                                
KESELAMATAN KENDERAAN DAN BIOMEKANIK (VSB)
    PUSAT PENYELIDIKAN                                                                                     
PERUBAHAN TINGKAH LAKU PENGGUNA JALAN RAYA (RUBC)
    PUSAT PENYELIDIKAN
KEJURUTERAAN KESELAMATAN JALAN RAYA DAN PERSEKITARAN (REER)
  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (MSD)    
                 
                                                 
    Unit Keselamatan dan Mobiliti VRU (VRUM)     Unit Analisa Tingkah Laku dan Pendidikan (BehavE)     Unit Kecerdasan Data dan Pendedahan Trafik (DTE)   Unit Pengurusan Sumber Manusia (HRM)    
                 
                                                 
    Unit Keselamatan Kenderaan Penumpang (PVOS)     Unit Simulasi dan Data Psikometrik Pemanduan (DriSP)     Unit Trafik dan Infrastruktur Jalan (RTI)   Unit Pengurusan Kewangan dan Akaun (FAM)    
                 
                                                 
    Unit Kenderaan Dagangan (CVU)                           Unit Pengurusan Aset dan Fasiliti (AFM)    
                                 
                                                 
                                      Unit Perolehan (PROC)    
                                         
                                                 
                                      Unit Pengurusan Teknologi Maklumat (ITM)    
                                         
                                                 
No
Keterangan
Jenis
Saiz
Tindakan
1
Org Chart (no name).xlsx
Tarikh Dimuatnaik: 04 Mac 2022
Saiz: 16.85 KB
16.85 KB
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader