Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

AHLI LEMBAGA PENGARAH

NUM. AHLI LEMBAGA PENGARAH JAWATAN
1

YBrs. Profesor Dr. Wong Shaw Voon

Pengerusi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
PENGERUSI
2

YDH CP Datuk Seri Mat Kassim bin Karim

Pengarah

Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Bukit Aman,

Ibu Pejabat Polis Bukit Aman,

50650 Wilayah Persekutuan (KUALA LUMPUR).
AHLI
3

YBhg. Dato' Zailani Haji Hashim

Ketua Pengarah

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

Level 5, No. 26, Tun Hussein Street, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA
AHLI
4
 

Encik Megat Iskandar Shah bin Jamil Rais

Ketua Pegawai Ekonomi (Monetari dan Harga)

Bahagian Fiskal dan Ekonomi

Kementerian Kewangan Malaysia

Tingkat 9, Blok Tengah, No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2

62100 PUTRAJAYA

AHLI
5

YBhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman                                     

62050 PUTRAJAYA,

WILAYAH PERSEKUTUAN (PUTRAJAYA).
AHLI
6
 

YBhg. Datuk Haji Azman bin Ismail

47630 Subang Jaya,

SELANGOR.

AHLI
7
 

YBrs. Puan Allen Hwn Yaul Len.

Ketua Timbalan Editor,

Sin Chew Media, Corporation Berhad,

No 78 Jalan Universiti, Seksyen 13,

46200 Petaling Jaya SELANGOR.

AHLI
8
 

Encik Hanisan bin Hashim Abdullah .

Setiausaha Bahagian,

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa,

Kementerian Pengangkutan Malaysia,

No 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA.

AHLI
9
 

Ts. Mohd Zakry Omar

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan,

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN

SETIAUSAHA

Fungsi Lembaga

  • Untuk mengkaji semula dasar dan arah strategik Institut;
  • Untuk menasihati menteri akan perihal Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan keselamatan jalan raya dengan merujuk kepada implikasi perkembangan tersebut untuk Malaysia;
  • Untuk memberikan cadangan kepada Menteri mengenai kaedah, alat ukur dan polisi yang akan diambil untuk perkembangan penyelidikan keselamatan jalan raya; dan jika dipersetujui oleh Menteri, untuk melaksanakan dan membantu pelaksanaannya melalui Institut;
  • Untuk melakukan perkara-perkara yang perlu atau bermanfaat dan sesuai untuk pemerintahan, kawalan dan pengurusan Institut; dan
  • Untuk melakukan perkara-perkara lain yang berbangkit atau berpunca daripada fungsi Lembaga di bawah Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) yang tidak selaras dengan maksud Akta, sama ada diarahkan oleh Menteri atau tidak.

 

Kuasa Lembaga

Lembaga adalah badan eksekutif Institut dan boleh menjalankan semua kuasa yang diberikan kepada Institut oleh Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Act 748)
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#