Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

AHLI LEMBAGA PENGARAH

NUM. AHLI LEMBAGA PENGARAH JAWATAN
1

YBrs. Profesor Dr. Wong Shaw Voon

Pengerusi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
PENGERUSI
2

YBrs. Ts. Dr. Siti Zaharah binti Ishak

Ketua Pengarah

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
AHLI
3
 

YBhg. Datuk Rospiagos bin Taha

Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia,

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia,

Kementerian Pengangkutan Malaysia,

Aras 3-5, No 25, Jalan Tun Hussein, Presint 4,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 PUTRAJAYA

AHLI
4

YBhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman                                     

AHLI
5
 

YBhg. Datuk Haji Azman bin Ismail

AHLI
6
YBrs. Dr.Siti Muhaza binti Sh. Zainal
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Perancangan Strategik Antarabangsa
Kementerian Pengangkutan,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 PUTRAJAYA.
AHLI
7
 

YBrs. Puan Allen Hwn Yaul Len.

Ketua Timbalan Editor,

Sin Chew Media, Corporation Berhad,

No 78 Jalan Universiti, Seksyen 13,

46200 Petaling Jaya SELANGOR.

AHLI
8
 

Ts. Mohd Zakry Omar

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan,

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN

SETIAUSAHA

Fungsi Lembaga

  • Untuk mengkaji semula dasar dan arah strategik Institut;
  • Untuk menasihati menteri akan perihal Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan keselamatan jalan raya dengan merujuk kepada implikasi perkembangan tersebut untuk Malaysia;
  • Untuk memberikan cadangan kepada Menteri mengenai kaedah, alat ukur dan polisi yang akan diambil untuk perkembangan penyelidikan keselamatan jalan raya; dan jika dipersetujui oleh Menteri, untuk melaksanakan dan membantu pelaksanaannya melalui Institut;
  • Untuk melakukan perkara-perkara yang perlu atau bermanfaat dan sesuai untuk pemerintahan, kawalan dan pengurusan Institut; dan
  • Untuk melakukan perkara-perkara lain yang berbangkit atau berpunca daripada fungsi Lembaga di bawah Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) yang tidak selaras dengan maksud Akta, sama ada diarahkan oleh Menteri atau tidak.

 

Kuasa Lembaga

Lembaga adalah badan eksekutif Institut dan boleh menjalankan semua kuasa yang diberikan kepada Institut oleh Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Act 748)
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#