Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

AHLI LEMBAGA PENGARAH

NUM. AHLI LEMBAGA PENGARAH JAWATAN
1

YBrs. Profesor Dr. Wong Shaw Voon

Pengerusi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
PENGERUSI
2

YBhg.  Dato' Dr. Khairil Anwar bin Abu Kassim

Ketua Pengarah

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)
Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang
SELANGOR DARUL EHSAN
AHLI
3

YBhg. Dato' Zailani Haji Hashim

Ketua Pengarah

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

Level 5, No. 26, Tun Hussein Street, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA
AHLI
4

YBrs. Dr. Rosbi binti Abd Rahman

Setiausaha Bahagian

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa

Kementerian Pengangkutan Malaysia

No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA

AHLI
5
 

Encik Megat Iskandar Shah bin Jamil Rais

Ketua Pegawai Ekonomi (Monetari dan Harga)

Bahagian Fiskal dan Ekonomi

Kementerian Kewangan Malaysia

Tingkat 9, Blok Tengah, No. 5, Persiaran Perdana, Presint 2

62100 PUTRAJAYA

AHLI
6

YBhg. Datuk Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman                                     

Ketua Pengarah

Jabatan Kerja Raya Malaysia,

Menara Kerja Raya (Blok G),

Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahudin,

50480 KUALA LUMPUR.
AHLI
7
 

YBhg. Profesor Dato’ Dr. Ahmad Farhan bin Mohd Sadullah

Timbalan Naib Canselor

Bahagian Akademik dan Antarabangsa

Universiti Sains Malaysia

11800 PULAU PINANG

AHLI
8
 

Ts. Mohd Zakry Omar

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan,

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN

SETIAUSAHA

Fungsi Lembaga

  • Untuk mengkaji semula dasar dan arah strategik Institut;
  • Untuk menasihati menteri akan perihal Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan keselamatan jalan raya dengan merujuk kepada implikasi perkembangan tersebut untuk Malaysia;
  • Untuk memberikan cadangan kepada Menteri mengenai kaedah, alat ukur dan polisi yang akan diambil untuk perkembangan penyelidikan keselamatan jalan raya; dan jika dipersetujui oleh Menteri, untuk melaksanakan dan membantu pelaksanaannya melalui Institut;
  • Untuk melakukan perkara-perkara yang perlu atau bermanfaat dan sesuai untuk pemerintahan, kawalan dan pengurusan Institut; dan
  • Untuk melakukan perkara-perkara lain yang berbangkit atau berpunca daripada fungsi Lembaga di bawah Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) yang tidak selaras dengan maksud Akta, sama ada diarahkan oleh Menteri atau tidak.

 

Kuasa Lembaga

Lembaga adalah badan eksekutif Institut dan boleh menjalankan semua kuasa yang diberikan kepada Institut oleh Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Act 748)