Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

AHLI LEMBAGA PENGARAH

NUM. AHLI LEMBAGA PENGARAH JAWATAN
1

YBrs. Profesor Dr. Wong Shaw Voon

Pengerusi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
PENGERUSI
2

YBrs. Profesor Madya Ts. Dr. Siti Zaharah binti Ishak

Ketua Pengarah

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Central, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN
AHLI
3

YBhg. Datuk Rospiagos bin Taha

Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia,

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62100 PUTRAJAYA

AHLI
4

YBhg. Dato' Sri Dr. Mohammed Azman bin Dato' Aziz Mohammed

Ketua Pengawai Eksekutif Kumpulan PERKESO,

Menara PERKESO,

281, Jalan Ampang,

50538 KUALA LUMPUR.

AHLI
5

YBhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohamad Zulkefly bin Sulaiman

62050 PUTRAJAYA.                                     

AHLI
6

YBhg. Datuk Haji Azman bin Ismail

47630 Subang Jaya, 

SELANGOR DARUL EHSAN.

AHLI
7

YBrs. Puan Noor Alifah binti Norzam

Ketua Penolong Pengarah,

Aras 8, Blok Utara, Sektor Sosial,

Pejabat Belanjawan Negara,

Kementerian Kewangan Malaysia,

Kompleks Kementerian Kewangan,

No, 5, Persiaran Perdana, Presint 2,

62591 PUTRAJAYA

AHLI
8
YBrs. Dr. Siti Muhaza binti SH. Zainal
Setiausaha,
Bahagian Perancangan Strategik Antarabangsa
Kementerian Pengangkutan,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 PUTRAJAYA.
AHLI
9

YBrs. Puan Allen Hwn Yaul Len

Ketua Timbalan Editor,

Sin Chew Media, Corporation Berhad,

No 78 Jalan Universiti, Seksyen 13,

46200 Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN

AHLI
10

Ts. Mohd Zakry Omar

Setiausaha Lembaga Pengarah,

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Lot 125-135, Jalan Kajang Sentral 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang

SELANGOR DARUL EHSAN

SETIAUSAHA

Fungsi Lembaga

  • Untuk mengkaji semula dasar dan arah strategik Institut;
  • Untuk menasihati menteri akan perihal Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan keselamatan jalan raya dengan merujuk kepada implikasi perkembangan tersebut untuk Malaysia;
  • Untuk memberikan cadangan kepada Menteri mengenai kaedah, alat ukur dan polisi yang akan diambil untuk perkembangan penyelidikan keselamatan jalan raya; dan jika dipersetujui oleh Menteri, untuk melaksanakan dan membantu pelaksanaannya melalui Institut;
  • Untuk melakukan perkara-perkara yang perlu atau bermanfaat dan sesuai untuk pemerintahan, kawalan dan pengurusan Institut; dan
  • Untuk melakukan perkara-perkara lain yang berbangkit atau berpunca daripada fungsi Lembaga di bawah Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Akta 748) yang tidak selaras dengan maksud Akta, sama ada diarahkan oleh Menteri atau tidak.

 

Kuasa Lembaga

Lembaga adalah badan eksekutif Institut dan boleh menjalankan semua kuasa yang diberikan kepada Institut oleh Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 (Act 748)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#