Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

FUNGSI ASEAN ROAD SAFETY CENTRE (ARSC)

 
Sebagai sebuah pusat yang akan membantu dan membimbing negara-negara ASEAN untuk mencapai tahap prestasi keselamatan jalan raya yang lebih tinggi, peranan pusat adalah untuk:
 
  • Merancang dan melaksanakan program keselamatan jalan raya berdasarkan sains dan kesenian untuk rantau ini
  • Menyelaraskan piawaian, garis panduan dan kaedah aktiviti keselamatan jalan raya untuk rantau ini
  • Menyelaras dan menyusun usaha negara anggota untuk tujuan perkongsian ilmu pengetahuan
  • Menyediakan bimbingan teknikal dan kepimpinan yang efektif kepada negara anggota
  • Memantau dan menilai pelaksanaan program dan inisiatif keselamatan jalan raya oleh negara anggota
  • Menilai dan mengesahkan prestasi keselamatan jalan raya bagi negara anggota, menggabungkan dan menyelaraskan perbandingan serantau untuk mewakili keadaan keselamatan jalan serantau.
    .
Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#