Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

AKTA

Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748] telah berkuat kuasa pada 15 Julai 2012 melalui P.U.(B) 219/2012. Akta 748 digubal untuk menjadikan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (“MIROS”) sebagai sebuah pertubuhan perbadanan (“body corporate”). MIROS ditubuhkan bertujuan membantu Kerajaan merangka dasar dan program keselamatan jalan raya dan menangani isu keselamatan jalan raya berasaskan hasil kajian dan penyelidikan saintifik selain meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang penyelidikan keselamatan jalan.
 
No
Keterangan
Jenis
Saiz
Tindakan
1
Akta MIROS (Akta 748)
Tarikh Dimuatnaik: Tiada Maklumat
Saiz: 389.58 KB
389.58 KB
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader